Voor Ouders

Bij de start van Sociocratische Leeromgeving LOS Deurne in januari 2017 telde LOS iets meer dan tien kinderen. Sindsdien is LOS flink gegroeid, en in de zomer van 2017 hebben alle ouders tijdens een gezellige barbecue met consent besloten om een oudervereniging op te richten met als doel de grote betrokkenheid van alle ouders te verenigen en gezamenlijk zorg te dragen voor een duurzame toekomst voor LOS.

De Sociocratische Leeromgeving LOS Deurne is een particulier initiatief en ontvangt daardoor geen bekostiging vanuit de overheid. Oudervereniging Filos is ontstaan als ouderinitiatief en heeft onder andere als doel om LOS Deurne voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken. Oudervereniging Filos zoekt daarbij actief naar sponsoring en financiering.

Ouders hebben gezamenlijk afgesproken een maandelijkse sponsorbijdrage te voldoen. De hoogte van deze sponsorbijdrage is per januari 2024 vastgesteld op 365 euro per maand voor het eerste kind en 242 euro per maand voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin. Hierbij wordt nadrukkelijk het verzoek gedaan aan ouders die meer kunnen bijdragen om meer bij te dragen. Op dit moment liggen de reële kosten per leerling voor LOS namelijk een stuk hoger dan de hoogte van de maandelijkse sponsorbijdrage van ouders. Tevens wordt van alle ouders een actieve instelling verwacht.

Wil je meer informatie over kosten, verwachtingen van Filos, of over andere zaken? Neem gerust contact op met ons.